Táto  služba  umožňuje  zaplatiť  všetky  ostatné  poplatky. Služba bude riadiť celý proces, vrátane možnosti informovania klienta o jeho platobnej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017

Platenie ostatných poplatkov

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Splatnosť poplatku je uvedený v osobitných dokumentoch.

Poplatky

výška poplatku je uvedená v rozhodnutí

Kompetencie

Životné situácie