Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 05.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Kaplna
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Kaplna
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 07.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Kaplna
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 09.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Kaplna