Materská škola Telefón: +421336455129
Riaditeľ: MŠ: Kvasničková Eva

Kaplna 174
90084 Kaplna

Mesto/obec
Kaplna