Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Kaplna
Kaplna 39
900 84 Kaplna


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Obec Kaplna
Kaplna 39
900 84 Kaplna

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 33 6455266

Web: http://www.kaplna.sk

E-mail: ou.kaplna@stonline.sk

IČO: 00655627

DIČ: 2020685678

Bankové spojenie

IBAN: SK31 0200 0000 0000 2192 7112