eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Kaplna

Kaplna 39
900 84 Kaplna

Mobil:
Telefón: +421 33 6455266
Web: https://www.kaplna.sk/
E-mail: starosta@kaplna.sk

IČO: 00655627
DIČ: 2020685678

Bankové spojenie
IBAN:
 SK31 0200 0000 0000 2192 7112